Czym są porady prawne?

Porada prawna polega na pisemnym sporządzeniu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego w postaci opinii, która później jest ustnie wyjaśniana, aby rozwiać wszelkie możliwe wątpliwości. Porady prawnej udziela się po uprzednim zebraniu informacji, zapoznaniu się z dokumentacją i rozmowie z klientem. Porady prawne można uzyskać w takich dziedzinach jak sprawy rozwodowe, sprawy spadkowe, prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy, zobowiązania. Dodatkowo można uzyskać porady prawne z zakresu takich dziedzin jak prawo administracyjne, prawo finansowe, prawo podatkowe, prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Porady prawne są udzielane wszystkim osobom fizycznym czy prawnym, którzy takiej porady potrzebują i zgłoszą się do odpowiedniej instytucji, organu bądź osoby.

Aktualny stan prawny nie wskazuje dokładnie kto, kiedy, w jakim zakresie i na jakich warunkach może udzielać porad prawnych. Przepisy określają tylko prawnicze(adwokaci, notariusze i radcowie prawni) i pokrewne, czyli doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi, zawody zaufania publicznego. Prawnicy wykonujący zawody zaufania publicznego nie są jedynymi mogącymi świadczyć pomoc prawną. Z przepisów wynika, że pomoc prawną w postaci porad prawnych mogą świadczyć prawnicy niewykonujący, jak i wykonujący, prawnicze lub pokrewne zawody zaufania publicznego.

Prawnik niewykonujący zawodu zaufania publicznego to osoba, która ukończyła studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra prawa lub ukończyła zagraniczne studia prawnicze uznawane w Polsce. Z kolei prawnikiem wykonującym zawód zaufania publicznego jest radca prawny, notariusz, adwokat, a nawet rzecznik patentowy i doradca podatkowy. Kariera doradcy prawnego oparta jest o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Do zakresu obowiązków doradcy prawnego należy m.in. udzielanie porad prawnych czy przygotowywanie pism. Należy jednak pamiętać, że doradca prawny nie ma obowiązku zachowania w tajemnicy tego, co usłyszał od swojego klienta w związku z udzielaniem porady czy prowadzeniem sprawy. Porad prawnych często udzielają również Studenckie poradnie prawne zlokalizowane przy wydziałach prawa uniwersytetów. Coraz częściej pojawia się także możliwość uzyskania porady prawnej online. W ten sposób zespół fachowców przygotowuje odpowiednią opinię do przedstawionego problemu związanego z prawem. Rozszerzenie możliwości uzyskania porady prawnej u osób bez aplikacji pozwala na jej zdobycie szybciej i taniej w różnego rodzaju biurach udzielających porad prawnych.

Warto wiedzieć, że magister prawa może udzielać informacji i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, może udzielać konsultacji, porad prawnych, opinii prawnych, może sporządzać akty prawne i dokumentację prawną. Może także prowadzić rokowania czy być stroną umowy o zastępstwo prawne. Wiadomo powszechnie, że najszerszy zakres pomocy prawnej zarówno sądowej jak i pozasądowej mogą świadczyć adwokaci i radcowie prawni.

Z kolei prawnicy niewykonujący zawodu zaufania publicznego oferują usługi niekwalifikowanej pomocy prawnej w ramach swobody działalności gospodarczej w ograniczonym zakresie pomocy prawnej.

Wsparcie merytoryczne: biuro rachunkowe praga

Dodaj komentarz