Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe

Cena: 61.75 zł
Kup teraz598
Więcej szczegółów598

Opis produktu

Stan prawny:KSH: 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255 i 2260)KRS: 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923).SGospU: 1.3.2017 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1948) oraz w podwójnym stanie prawnym 1.4.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255).PrUpad: 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260 i 2261) oraz w podwójnym…

Inne towary z tej kategorii