Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Komentarz

Cena: 169.00 zł
Kup teraz924
Więcej szczegółów924

Opis produktu

Niniejszy komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 21.4.2017 r. – ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrzadzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1132). Ustawa wdraza do polskiego systemu prawnego dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2014/104/UE z…

Inne towary z tej kategorii