Urlopy dla mamy i taty

Kodeks pracy wyróżnia trzy rodzaje urlopów dla rodziców: macierzyński, rodzicielski i wychowawczy. Zasady korzystania z nich zmieniają się się co pewien czas. Z jednej strony ma to na celu dostosowanie prawa do zmieniającej się rzeczywistości na rynku pracy, z drugiej …

Umowa o telepracę jako umowa o pracę

office-227169_1280Wśród podstawowych umów regulowanych przepisami Kodeksu Pracy są oczywiście umowy o pracę na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony oraz do niedawna umowa na czas wykonywania określonej pracy. Dlaczego do niedawna? Od 22 lutego 2016 roku obowiązują nas …

Umowa o pracę na czas określony – nowelizacja

writing-1149962_1280Przez długi czas przepisy Kodeksu Pracy określające zasady, warunki i terminy poszczególnych umów o pracę nie były aż tak drastycznie zmieniane. Nowelizacje oczywiście były, ciągle pojawiały się jakieś zmiany, dokładano dodatkowe treści, znoszono uchwalone wcześniej przepisy. Chcąc posiadać jednak aktualną …

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

hand-819279_1280Przepisy prawa pracy wyraźnie określają okresy wypowiedzenia charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów umów o pracę. Czy zawsze jednak pracownika obowiązuje odpowiedni okres wypowiedzenia? Otóż nie. Kodeks pracy wyraźnie wskazuje okoliczności, w którym umowa o pracę może zostać rozwiązana bez zachowania okresu …