Samozatrudnienie – na ile opłacalne?

Samozatrudnienie polega na prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, najczęściej jednoosobowej, wpisanej do ewidencji, na podstawie umów cywilnoprawnych. Obowiązki są wówczas wykonywane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, w których powinno być wyraźnie zapisane, że zleceniobiorca (lub osoba wykonująca dzieło) …