Kto dziedziczy po bezdzietnym?

W przypadku, gdy zmarła osoba ma dzieci, nawet osobie nie zainteresowanej procedurami prawnymi nie nastręcza większych trudności zorientowanie się, kto dziedziczy pozostawiony majątek. Problem często powstaje w sytuacji, gdy tych dzieci nie ma.
W 2009 roku w Polsce zmieniły się …

Zachowek w prawie spadkowym

paragraph-1005411_1280Zachowek w prawie spadkowym jest instytucją, która ma na celu ochronę najbliższych członków rodziny i zapewnić im udział w majątku spadkowym. Ustawa Kodeks cywilny w art. 991par. 1 wymienia osoby uprawnione do zachowku. Według tego przepisu osobami uprawnionymi do zachowku

Dostałam spadek i co dalej?

hammer-802298_1280Czasem zdarza się nam otrzymać spadek po jakiejś bliskiej nam osobie. Trzeba jednak pamiętać, że każdy, kto zdecyduje się na przyjęcie spadku, musi również pamiętać o ewentualnych długach osoby, która spadek pozostawiła. Jeżeli nie zachowamy się rozważnie, możemy zafundować sobie