Możliwość zapoznania się z aktami sprawy

Nie każdy obywatel zdaje sobie sprawę z tego, że artykuł dziesiąty kodeksu postępowania administracyjnego zmusza organy administracji publicznej do tego, aby przed wydaniem decyzji negatywnej dla strony informowały ją o możliwości zapoznania się z aktami całej sprawy i wniesienia swoich …

Brak odpowiedzi na wezwanie do braków formalnych

Każde postępowanie prowadzone przez organy administracji publicznej opiera się przede wszystkim na kodeksie postępowania administracyjnego. Oczywiście, pojawiają się również przepisy szczegółowe, ale administracja traktuje kodeks jak swoją biblię. Często składając wniosek lub inne żądanie w urzędzie spotykamy się z wezwaniem …

Jak powinna wyglądać decyzja administracyjna?

Postępowanie administracyjne jest dość specyficznym postępowaniem i rządzi się ono swoimi własnymi prawami. Zastosowanie ma tutaj kodeks postępowania administracyjnego z 1960 roku ze zmianami, który reguluje poszczególne etapy takiego postępowania. Każdy z nas ma od czasu do czasu do czynienia …