Brak odpowiedzi na wezwanie do braków formalnych

Każde postępowanie prowadzone przez organy administracji publicznej opiera się przede wszystkim na kodeksie postępowania administracyjnego. Oczywiście, pojawiają się również przepisy szczegółowe, ale administracja traktuje kodeks jak swoją biblię. Często składając wniosek lub inne żądanie w urzędzie spotykamy się z wezwaniem …