Alimenty nie tylko na dzieci

Alimenty (z łacińskiego alimentum – karmić) są to obligatoryjne świadczenia w formie regularnej na rzecz osób fizycznych w przypadku których są zobowiązane inne osoby. Zazwyczaj obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa, ale również z powinowactwa oraz małżeństwa. Osobami, które obciąża się alimentami  sa to osoby zstępne (dzieci , wnuki) przed osobami wstępnymi  (rodzice, dziadkowie) a osoby wstępne przed rodzeństwem i krewnymi. Każdy krewny w takim samym stopniu spowinowacony jest do świadczenia wzajemnej alimentacji w chwili potrzeby. Należy przy ustalaniu wysokości alimentów brać pod uwagę potrzeby uprawnionego do alimentów, ale należy nie zapominać o realnych możliwościach zobowiązanego.

Wśród obowiązków alimentacyjnych możemy wyróżnić: w stosunku rodziców do dzieci, dzieci wobec rodziców, krewnych w lini bocznej (można się uchylić jeśli wykażemy, że poważnie nas to obciąża), powinowactwa (wobec ojczyma lub macochy w chwili wykazania, że mieli rażący wpływ w nasze wychowanie), małżonków (dbanie o wysoki standard warunków rodzinnych) oraz po rozwodowe (gdy jednemu z byłych małżonków się nie powodzi (maksymalnie 5lat po przyznaniu rozwodu). Unikanie płacenia alimentów jest kategoryzowane jako przestępstwo niosące możliwość odbywania kary.

Wsparcie merytoryczne: więcej

Dodaj komentarz