VAT – definicja

VAT (podatek od towarów i usług z angielskiego Value Added Tax) jest to podatek pośredni pobierany na każdym etapie obrotu towarami lub usługami. Za twórcę Vat-u uznaje się francuskiego ekonomiste  Maurice Lauré

Dodaj komentarz