Podatek – definicja

Podatek – jest to obowiązkowa płatność pieniężna na rzecz związku publicznoprawnego np. państwa. Zbierane podatki są przeznaczane na cele publiczne i ich realizację. Podatki możemy podzielić na pośrednie (VAT, akcyza) oraz bezpośrednie (nałożone na dochód, od gruntów, spadku).

Wsparcie merytoryczne: Feromony damskie

Dodaj komentarz