Abolicja, czyli szansa na uniknięcie kary

Abolicja (z łacińskiego zniesienie) jest to decyzja polegająca na odstąpieniu od wybranych kategorii przestępstw. Obejmuje nakaz wstrzymania wszczętego postępowania oraz niewszczynanie postępowania karnego jeszcze nie rozpoczętego. Abolicja jest darowaniem i odpuszczeniem dokonanych przestępstw oraz wykroczeń osobom ujawnionym i niewykrytym. Uchwalana jest przez parlament w formie zwykłej ustawy zgodnie z zachowaniem procedury obowiązującej w postępowaniu ustawodawczym. Należy pamiętać, że abolicja nie znosi kwalifikacji czynu zabronionego, ale odstępuje od prowadzenia ścigania. Można wyróżnić dwa rodzaje abolicji, a mianowicie: warunkową (uchylenie karalności od spełnienia określonych warunków) i bezwarunkową (uchylenie karalności za czyn od chwili wejścia aktu abolicyjnego).

Dodaj komentarz