Czym jest prawo i jak się je klasyfikuje?

Czym jest prawo? To pytanie zadają sobie wszyscy, którzy zaczynają rozumieć znaczenie tego słowa na przykład w okresie dzieciństwa. Pytanie to przez wieki zadawali sobie również uczeni, filozofowie i naukowcy z całego świata. Prawo można przecież ujmować przedmiotowo i podmiotowo. Przedmiotowe traktowanie prawa to będzie po prostu jego wyjaśnienie z uwzględnieniem wszelkich jego rodzajów i klasyfikacji. Przedmiotowo można wyjaśnić wszelkie działy i zawiłości prawa. Mówiąc o nim podmiotowo mówimy tak naprawdę o posiadaniu prawa do czegoś. Jeśli mamy do czegoś prawo – to jest właśnie podmiotowe jego ujęcie. W tym artykule chcielibyśmy jedynie wyjaśnić czym jest prawo w ujęciu przedmiotowym a także skategoryzować je i sklasyfikować. Zanim jednak przejdziemy do dalszej części to zauważmy, że prawo jest czymś czego trzeba przestrzegać. Czy się tego chce czy nie, ponieważ jego respektowanie wymuszają na człowieku pozostali członkowie rodziny czy społeczeństwa a także organy odpowiedzialne za jego respektowanie. I tutaj też należy się odnieść do przedmiotowości prawa, ponieważ w zależności od tego o jakim rodzaju prawa mówimy, taka jest kara za jego nieprzestrzeganie.
Prawo można określić jako tak naprawdę normy prawne. Te zaś z kolei to nic innego jak ogólnie przyjęte w danym Państwie, społeczeństwie bądź innej grupie społecznej dyrektywy postępowania do których społeczeństwo i jednostki społeczne muszą się dostosować. Wymyślaniem i ustanawianiem prawa zajmują się odpowiednie organy społeczne będące i mające władzę w danej grupie społecznej. Prawa muszą przestrzegać wszyscy członkowie społeczności albo wszyscy obywatele danego Państwa. Warto zauważyć, że ustanowione i obowiązujące dzisiaj w wielu Państwach prawo zostało napisane wiele wieków temu, w związku z czym dzisiaj pomiędzy niektórymi Państwami występują diametralne różnice jeśli chodzi o obowiązujące w nich prawo.
Pisząc o prawie, jako o grupie norm i dyrektyw przyjętych w Państwie czy społeczeństwie nie można nie napisać o tym, że dzieli się ono na różnorakie gałęzie, które są czymś jakby podrodzajami prawa. Wszystkie one razem stanowią nierozłączną spójnię będącą podstawą funkcjonowania danych grup społecznych opartych na jego przestrzeganiu. Prawo możemy podzielić ze względu na metodę regulacji o raz pod względem przedmiotu regulacji.
Podział prawa ze względu na metodę regulacji to jest taki podział bardziej od strony naukowej, czyli przedstawiający sposób regulowanie tego prawa. Najważniejszym jest na pewno prawo konstytucyjne, czyli takie, które zapewnia nam i do którego obliguje Nas właśnie konstytucja. Konstytucję można uznać za matkę, jeśli chodzi o prawo danego Państwa, a jej zawartość można nazwać obowiązującą w danym Państwie umową społeczną pomiędzy jej obywatelami a władzą. Kolejnym podrodzajem prawa jest prawo cywilne, z którym każdy obywatel danego Państwa i każda jednostka przynależna ma do czynienia od momentu narodzin aż do momentu śmierci. Prawo cywilne to jedna z fundamentalnych podstaw funkcjonowania każdego Państwa Prawa. Natomiast rodzajem prawa, które normuje wykonywanie przez obywateli pracy i zarabianie przez nich pieniędzy jest prawo pracy. Tego chyba nikomu, kto pracuje, nie trzeba przedstawiać, ponieważ z tym prawem do czynienia ma każdy dorosły Polak. Poza tymi najważniejszymi rodzajami prawa możemy jeszcze napisać o prawie karnym, czyi takim, które właściwie odpowiedzialne jest za nadzór nad właściwym przestrzeganiem prawa. Prawo karne wdraża pojęcie stosowania kary za nieprzestrzeganie ogólnych praw przyjętych w danym państwie czy społeczeństwie. Wyróżniamy jeszcze prawo administracyjne, rodzinne i opiekuńcze oraz prawo finansowe. Powyższe rodzaje należą oczywiście do prawa wewnętrznego, ale w przypadku podziału za względu na metodę regulacji mówimy jeszcze o prawie międzynarodowym.
Prawo możemy również podzielić ze względu na przedmiot, który ono reguluje, to znaczy, ze względu na gałęzie funkcjonowania społeczeństwa regulowane przez dane prawo. Na przykład prawa człowieka, które są jednymi z najważniejszych, albo prawo bankowe, które reguluje powoływanie i powstawanie banków. Możemy mówić również o prawach autorskich regulujących pojęcie własności twórczej. Bardzo ważne w tej grupie są prawa dziecka, które określają prawa dotyczące najmniejszych i najbardziej bezbronnych istot w społeczeństwie, jakimi są dzieci. Nie można zapominać też o prawie kanonicznym, które w pewnym sensie porządkuje wszelkie sprawy kościelne. Prawo naukowe reguluje postępowanie względem nauki i ludzi z nią związanych a prawo o ruchu drogowym obowiązuje każdego jego uczestnika. No więc, jak nie trudno się domyśleć, ten podział prawa jest najszerszy, ze względu na swoją rozbudowaną strukturę.
Prawo jest trudnym i złożonym zagadnieniem. Nic więc dziwnego, że jego studiowanie zajmuje ludziom po kilkanaście lat włącznie z aplikacjami i egzaminami a także praktykami. Wszystko, co związane jest z prawem jest uregulowane pod każdym względem, ale wciąż udaje się jeszcze odnaleźć pewne luki, które umożliwiają obejście prawa. Najważniejsze jest jednak to, żeby odpowiednio działały instytucje odpowiedzialne za jego przestrzeganie.

Wsparcie merytoryczne: adwokatkościelny.pl/kosciol-katolicki-czym-jest-przestepstwo-koscielne

Dodaj komentarz