Dla kogo porada prawna?

Porada prawna, czyli pisemne sporządzenie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego w postaci opinii, może być uzyskana przez każdego kogo wolności lub prawa zostały naruszone. Często z profesjonalnych porad prawnych udzielanych przez wykwalifikowanych prawników można korzystać z urzędu na wniosek osoby zainteresowanej. Czy strona uzyska pomoc prawną z urzędu zależy od sądu. O wszystkim decyduje czy powody do przyznania takiej pomocy będą uznane za dostateczne do przyznania takiej pomocy. Po pomoc prawną można zwrócić się do osób wykonujących zawody zaufania publicznego(adwokat, radca prawny czy notariusz) czy niewykonujące zawodu zaufania publicznego jak doradca prawny. U wszystkich tych osób można uzyskać pełną pomoc prawną w postaci porady prawnej, która wskaże dalszy kierunek działań osoby fizycznej potrzebującej pomocy prawnej. Porada prawna jest zazwyczaj uzyskiwana w takich dziedzinach jak prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spadkowe, ubezpieczenia, prawo pracy, prawo gospodarcze, prawo własności przemysłowej, prawo autorskie, prawo administracyjne, prawo finansowe czy prawo podatkowe.

Obecnie istnieją próby regulacji doradcy zawodowego, które polegają na wprowadzeniu obowiązkowych egzaminów i minimalnych wymogów dla osób świadczących usługi prawne. Należy uświadomić sobie, że doradca prawny nie zawsze musi być osobą wykształconą w danym kierunku(w tym przypadku prawo), dlatego warto zawsze sprawdzić kompetencje i doświadczenie doradców prawnych, z których usług zamierzamy skorzystać.

Doradca prawny ma szeroki zakres kompetencji jak udzielanie ustnych i pisemnych opinii prawnych, przygotowywanie i opiniowanie umów( o najem, o dzieło, zlecenie, o roboty budowlane, o pracę i innych), reprezentowanie przed sądami i organami administracji publicznej, sporządzanie pism przedsądowych oraz podań, windykacje należności, udział w negocjacjach przedsądowych i inne.

Zazwyczaj porad prawnych potrzebują osoby borykające się z problematyką prawa rodzinnego(alimenty, prawa rodzicielskie, rozwody, separacje) z prawem spadkowym(zapis, zachowek, podział spadku, wydziedziczenie i inne). Porady w zakresie spraw związanych z prawem są bardzo istotne, gdyż obejmują spory zakres wiedzy, której nie rozumie zwykły człowiek, ktoś musi przełożyć język przepisów na zrozumiały dla zwykłego człowieka słownictwo, aby ten mógł odpowiednio zareagować. Dodatkowo warto podkreślić, że doradcy prawni nie mogą być pełnomocnikami w przypadku istnienia przymusu radcowsko-adwokackiego(przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym czy Trybunałem Stanu). Nie mogą również być pełnomocnikami w sprawach cywilnych w zakresie spraw pracowniczych i rodzinnych, obrońcami lub pełnomocnikami w sprawach karnych, karnoskarbowych, o wykroczenia czy też nie mogą być pełnomocnikami w sprawach patentowych. Natomiast dzięki wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2003 r., w którym stwierdzono, że osoby z wyższym wykształceniem prawniczym mogą prowadzić działalność prawniczą na własny rachunek, możliwa jest działalność doradców prawnych i biur porad prawnych.

Wsparcie merytoryczne: https://zegarki-plonka.pl/

Dodaj komentarz