Gwałt, czyn nieakceptowalny

Zgwałcenie jest uważane za czyn karygodny zasługujący na najwyższe wyroki kary. Ma znamiona przestępstwa wysokiego szczebla. Podczas gwałtu osoba pokrzywdzona zostaje zmuszona przy pomocy siły fizycznej, czy psychicznej do oddania czynnościom seksualnym lub obcowania płciowego. Zgwałcenie można kwalifikować według różnych kryteriów takich jak okoliczności zdarzenia, czy też tożsamości sprawcy. Można wyróżnić: zgwałcenie w małżeństwie (zmuszenie współmałżonka do czynności seksualnych), zgwałcenie prostytutki (czynności seksualne wbrew jej woli) oraz zgwałcenie na randce (najtrudniejsze do udowodnienia z uwagi na częste używanie substancji psychotropowych). Najczęściej do gwałtów dochodzi na kobietach, ale należy pamiętać, że oprócz gwałtów na współwięźniach (jeden mężczyzna gwałci drugiego), kobiety również są inicjatorkami gwałtów na innych kobietach lub mężczyznach (w tym przypadku jednak zazwyczaj nie są zgłaszane)

Wsparcie merytoryczne: feromony cena

Dodaj komentarz