Alimenty nie tylko na dzieci

Alimenty (z łacińskiego alimentum – karmić) są to obligatoryjne świadczenia w formie regularnej na rzecz osób fizycznych w przypadku których są zobowiązane inne osoby. Zazwyczaj obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa, ale również z powinowactwa oraz małżeństwa. Osobami, które obciąża się …