Umowa o dzieło, czyli gdy nie zakładamy działalności gospodarczej

Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych w której wykonujący zobowiązuje się do wykonania dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia za skończoną pracę. Umowa o dzieło może zaistnieć  tylko w chwili, gdy w umowie zostanie przedmiot wykonania dzieła np. programu komputerowego.

Przez zawarcie umowy wykonawca zobowiązuje się do wykonania niezbędnego wysiłku w drodze do wykonania zlecenia, a zlecającego do wypłacenia wynagrodzenia zawartego w umowie. Umowa powinna zawierać kwotę za wykonanie zleconej pracy lub też wskazówki za co dana kwota zostanie wypłacona. W przypadku, gdy umowa zostaje wykonana przez osobę która nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej na rzecz zleceniodawcy ją posiadającego wtedy płatnikiem staje się zamawiający i jest zobligowany do odprowadzenia podatku oraz wysłania Pit -11 do zleceniobiorcy. W przypadku, gdy żaden nie jest wpisany do działalności gospodarczej wtedy obowiązek opłaty podatku spada na zleceniobiorcę.

Wsparcie merytoryczne: http://świat-btb.pl/

Dodaj komentarz