Przestrzeganie prawa to podstawa ludzkiego funkcjonowania

Prawo, czyli kodeks postępowania, dyrektyw i norm społecznych, określa to, w jaki sposób ma funkcjonować dane społeczeństwo. W obrębie danego Państwa czy danej grupy społecznej albo organizacji posiadającej władzę, każdy zobowiązany jest do przestrzegania prawa. Jest ono przecież napisane w taki sposób, ażeby każdy obywatel był przez nie chroniony względem innych obywateli. No bo przecież to jest podstawową funkcją prawa, czyli uregulowanie funkcjonowania obywateli względem Państwa i względem siebie nawzajem. Dzięki temu panuje porządek i społeczny ład.
Przestrzeganie prawa i norm prawnych to podstawa ludzkiego funkcjonowania w grupie społecznej i społeczeństwie. Żadne Państwo nie pozwoli swoim obywatelom na łamanie prawa, bez względu na to o jakim rodzaju tego prawa mówimy. Jeśli ktoś nie przestrzega prawa drogowego to dostaje mandat, a jeśli zrobi coś, co będzie karygodnym złamaniem prawa to najprawdopodobniej pójdzie do więzienia. I to jest właśnie domena cywilizowanych państw, że prawo jest egzekwowane poprzez środki przymusu i narzędzia kary. A tymi niewątpliwie są na przykład kary więzienia, grzywny czy ograniczenia praw społecznych.
Każde Państwo, oprócz zwyczajowo przyjętych praw obowiązujących na całym świecie, ma swoje własne prawo. Napisane pod kątem danego Państwa prawo może być zmieniane poprzez władzę ustawodawczą, ale zmiany takie muszą być uzasadnione pod każdym względem. Nikt nie może sobie zmieniać prawa według uznania i według własnych potrzeb czy interesów. Na straży zgodnych z prawem zmian w prawie stoi w wielu krajach Trybunał Konstytucyjny, który zajmuje się przestrzeganiem Konstytucji właśnie przez władzę ustawodawczą.
Obywatel, który nie przestrzega prawa musi się niestety spodziewać przykrych tego konsekwencji. Jeśli przewinienie nie jest jakoś społecznie szkodliwe to i kara nie będzie dotkliwa. Ale wraz ze szkodliwością czynu rośnie kara i to jest właśnie obowiązujący na całym świecie przymus do przestrzegania prawa. Inaczej panowałby bałagan, jakich mało, a ludzie za nic mieliby obowiązujące prawo.

Wsparcie merytoryczne: http://www.gotujzfolwarkiem.pl/

Dodaj komentarz