Separacja, czy rozwód

sepaJednego dnia decydujemy się rozpocząć wspólne życie we dwoje. Czasem jednak po kilku latach lub nawet wcześniej występujące trudności i brak możliwości porozumienia mogą spowodować, że jedyną możliwością jaka nam pozostaje jest sąd. Tutaj w tej instytucji możemy wybrać jedną z dwóch dróg którą podążymy, a mianowicie separacja lub rozwód, które niosą ze sobą inne konsekwencje. Jak, więc wybrać odpowiednią drogę?

Wiele par na początku decyduje się na separację. Separacja jest rozwiązaniem pozwalającym poczuć się wolnym, a na wszystkie problemy spojrzeć z szerszej perspektywy. Czasami po okresie separacji małżonkowie wracają do siebie, lecz u większości małżeństw separacja jest początkiem końca ich małżeństwa.

Separacja w porównaniu do rozwodu nie umożliwia zawarcia nowego małżeństwa, ponieważ w dalszym ciągu pozostaje się w związku poprzednim. Separacja jest też znacznie tańsza od rozwodu, a okres trwania rozprawy jest znacznie krótszy. Gdy separacja zostanie orzeczona przez sąd nie zwalnia jak sądzi większość od niesienia pomocy naszemu małżonkowi, więc nie może prowadzić do zerwania całkowitych kontaktów z, nim. Wniosek o separację może zostać złożony indywidualnie przez jednego z małżonków, jeśli występuje ewidentna wina, co w przypadku rozwodu nie jest możliwe.

Kiedy separacja przemienia się w rozwód
Gdy separacja trwa długo i pojawia się okazja na ułożenie sobie życia z inną osobą chcemy być znów wolni, ale to nie jest takie łatwe. Pierwszym krokiem, jeśli chcemy na trwałe się rozłączyć jest złożenie wniosku o rozwód. Podczas gdy dojdzie do rozprawy musimy przed sędzią udowodnić, że wszystkie więzi pomiędzy nami w sferze duchowej, fizycznej oraz gospodarczej zostały zatarte, a sędzia może, wtedy orzec o pełnym rozkładzie małżeństwa. Czasem zdarza się, że rozwód orzekany jest mimo niespełnienia jednego z kryteriów np brak możliwości rozdziału gospodarczego z przyczyn finansowych. Drugim ważnym aspektem, by otrzymać rozwód jest wykazanie przed sędzią, że nie ma możliwości powrotu do siebie na płaszczyźnie wielu sfer życia. By separacja lub rozwód stały się faktem, trzeba najpierw złożyć stosowny wniosek zawierający dane obojga małżonków, dane świadków oraz żądania powoda. Do wniosku musimy również dołączyć informacje o zarobkach, akt ślubu oraz urodzeń dzieci. Wniosek o separację wyniesie nas ok 100 złotych w przypadku zgody obydwóch małżonków, separacja sporna to koszt już 600 złotych, gdy jedno z małżonków się nie zgadza oraz 600 złotych, gdy składamy wniosek o rozwód.

Gdy zamiast rozwodu, separacja jest dla nas optymalnym rozwiązaniem możemy udać się do notariusza zamiast do sądu. Dzięki czemu małżeństwo formalnie trwa nadal, co ma psychologiczny wpływ na dzieci.

Wsparcie merytoryczne: więcej

Dodaj komentarz