Gdy senior potrzebuje opieki

Sytuacja, w której najbliższy krewny w podeszłym wieku staje się niesamodzielny, wymaga niemal natychmiastowej reakcji. Trzeba się nim zaopiekować, co oznacza zwykle spore zmiany w życiu osoby, która takiej opieki się podejmie. Na szczęście może ona liczyć na darmowe wsparcie, jakie gwarantują przepisy prawne.

Gdy senior zmaga się z przewlekłą chorobą, potrzebuje specjalistycznej opieki. Wówczas istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej opieki pielęgniarskiej. W jej załatwieniu pomaga lekarz pierwszego kontaktu, który wystawi potrzebne skierowanie. Z kolei pielęgniarka zajmie się wypełnieniem druku kwalifikacyjnego. Aby decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia była pozytywna, senior musi mieć ważne ubezpieczenie. Opiekę można uzyskać nawet na pół roku. Polega ona na tym, że pielęgniarka przychodzi do domu chorego. Najczęściej odwiedza go cztery razy w tygodniu, a jedna jej wizyta trwa półtorej godziny. W tym czasie wykonuje takie czynności jak zmiana kroplówki czy opatrzenie odleżyn. Ich zakres zależy od tego, co zalecił lekarz.

Jeżeli senior choruje przewlekle, często nie jest w stanie wyjść z domu w celu załatwienia różnych spraw, w tym na przykład urzędowych. Bliska osoba, która się nim opiekuje na co dzień, może zostać jego pełnomocnikiem. Gdy sprawy są mniejszej wagi, trzeba zwykle okazać dowody osobiste. Pełnomocnictwo na piśmie jest potrzebne w urzędach: miejskim, w NFZ czy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Tylko wyjątkowe sytuacje wymagają dodatkowo poświadczenia notarialnego. Z pewnością warto też uregulować sprawy na poczcie i wypełnić upoważnienie, które pozwoli opiekunowi odbierać przesyłki w imieniu seniora.

Prawo przewiduje też pomoc finansową dla osób, które zdecydowały się zaopiekować bliską osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. Jedną z form wsparcia stanowi świadczenie pielęgnacyjne. Może zostać ono przyznane opiekunowi, który zrezygnował z pracy, by zając się niepełnosprawnym seniorem. Pieniądze przyznawane są po spełnieniu pewnych warunków. Koniczne jest między innymi dołączenie do wniosku orzeczenia o niepełnosprawności seniora i o tym, że wymaga stałej opieki. Ponadto liczy się dochód na osobę w rodzinie, który nie może przekroczyć określonego progu. Na dodatkową pomoc mogą liczyć też opiekunowie osób leżących. Chodzi tu o dofinansowanie do zakupu środków higienicznych. Aby je otrzymać, potrzeba zlecenia od lekarza na dany miesiąc, które następnie rejestruje się w oddziale NFZ. Uprawnia to do refundowanego zakupu w aptece potrzebnych środków higienicznych.

Wsparcie merytoryczne: bóle kręgosłupa poznań

Dodaj komentarz