Świadek przed sądem

Zdarzaj się w życiu sytuacje, kiedy jesteśmy uczestnikami pewnym mało przyjemnych wydarzeń. Może się zdarzyć, że na przykład widzieliśmy wypadek, przyjaciel bierze rozwód lub rodzina toczy wojnę o majątek. Wtedy też może stać się konieczne złożenie zeznań roli świadka – na policji lub w sądzie.

W sprawach karnych, gdy popełniono przestępstwo możemy zostać wezwani na policję, do prokuratury i do sądu. W sprawach cywilnych (np. rozwód, spór o spadek, itp.) zeznajemy tylko przed sądem. W obu przypadkach otrzymamy wezwanie z informacją gdzie i kiedy mamy się stawić. Nie można zignorować takiego pisma, gdyż grozi to poważnymi konsekwencjami taki jak przymusowe doprowadzenie przez funkcjonariuszy policji i kara grzywny. Usprawiedliwieniem może być tylko zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie z pracy, że w danym dniu stawienie się było niewykonalne.

Jeżeli oskarżonym jest osoba bliska, mamy pełne prawo do odmowy składania zeznań. Za „osoby bliskie” uznaje się na przykład małżonka (również byłego), konkubenta, rodzeństwo, rodziców lub teściów. Gdy przysługuje nam prawo do odmowy zeznań, a przesłuchiwała nas policja, możemy skorzystać z tego prawa przed sądem. Taka decyzja może być zgłoszona na pierwszej rozprawie w której występujemy w roli świadka. Można również odmówić odpowiedzi jedynie na niektóre pytania, jeśli naraziłoby to osoby bliskie na odpowiedzialność karną, straty majątkowe lub utratę dobrego imienia (przypadki zdrady małżeńskiej, nieślubne dzieci lub nałóg).

Przesłuchanie polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania zadane przez sąd lub policję. W jego trakcie zostanie sporządzony na piśmie protokół, który zostanie przedłożony nam do podpisania. Świadek ma obowiązek przeczytać go dokładnie przed zatwierdzeniem, gdyż posiada prawo do zgłoszenia poprawek. Świadek ma obowiązek odpowiadania na pytania (poza wymienionymi wyżej wyjątkami). Mówić należy krótko i rzeczowo. Nie wdajemy się w dyskusje z sędzią i trzymamy emocje na wodzy – agresywne lub wulgarne zachowania mogą zostać uznane za obrazę sądu i obłożone karą finansową. Nie wolno też kłamać – nawet w dobrej intencji. Kłamstwo najczęściej wychodzi na świtało dzienne. Za składanie fałszywych zeznań grozi kara do trzech lat więzienia. Nawet jeżeli boimy się zemsty oskarżonych (w sprawach karnych) nie mamy prawa odmówić zeznań. Możemy za to poprosić sąd o wyprowadzenie oskarżonego z Sali w czasie naszego przesłuchania, ale trzeba brać pod uwagę ewentualność, że sąd nie wyrazi na to zgody.

Wezwanie na świadka daje każdemu prawo do dnia wolnego w pracy. Firma nie musi jednak zapłacić pracownikowi za ten dzień. Wtedy należy poprosić o zaświadczenie o wysokości dniówki i przedstawić je w sekretariacie sądu. Otrzymamy wtedy zwrot utraconych zarobków. Jeżeli do sądu musimy dojechać z innej miejscowości, otrzymamy także zwrot kosztów podróży (przedkładając w kancelarii bilet PKS lub PKP drugiej klasy). Jednak stanie się tak jedynie w przypadku konieczności dojazdu z miejscowości oddalonych od miejsca przesłuchania nie mniej niż 10 kilometrów.

Wsparcie merytoryczne: libidizer

Dodaj komentarz