Molestowanie, gdy każde dotknięcie sprawia nam ból

Molestowanie można uznać za każde nieodpowiednie zachowanie względem drugiej osoby mające na celu poniżenie lub naruszenie godności. O molestowaniu możemy mówić wówczas, gdy osoba molestowana zgłasza sprzeciw wobec takiego traktowania, a osoba molestująca nie stosuje się do tego żądania. Często do molestowania dochodzi w chwili, gdy jedna z osób ma wyraźną władzę nad drugą osobą np. rodzic wobec dziecka, czy pracodawca wobec pracownika. Często zjawisko to ma charakter słowny (dręczenie psychiczne, pseudo- żarty, dwuznaczne propozycje), fizyczne (dotykanie, niechciane pocałunki, gwałt)  lub też związane z szantażem (coś za coś). Najczęściej ofiarami molestowania padają w pracy kobiety. Ważne by nie być biernym i działać. Nie należy tłumaczyć sobie napaści tym, że jakoś sprowokowało się agresora lub usprawiedliwiać poczynań osoby molestującej. Zjawisko molestowania nie ważne gdzie wystąpi należy niezwłocznie zgłaszać odpowiednim służbom, ponieważ jest to czyn karalny.

Wsparcie merytoryczne: świat-kulek-gejszy.pl

Dodaj komentarz