Brak odpowiedzi na wezwanie do braków formalnych

Każde postępowanie prowadzone przez organy administracji publicznej opiera się przede wszystkim na kodeksie postępowania administracyjnego. Oczywiście, pojawiają się również przepisy szczegółowe, ale administracja traktuje kodeks jak swoją biblię. Często składając wniosek lub inne żądanie w urzędzie spotykamy się z wezwaniem do usunięcia braków formalnych. Jakie są skutki braku odpowiedzi na takie wezwanie?

Zazwyczaj wezwanie dotyczy tego, że nie wypełniliśmy całego wniosku tak, jak trzeba, nie podpisaliśmy go lub też zapomnieliśmy o dostarczeniu jakiś załączników. Takie braki formalne uniemożliwiają rozpatrzenie całego wniosku i podjęcie organowi decyzji. Kieruje więc do nas wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. Oczywiście wezwanie to musi zostać wysłane za urzędowym potwierdzeniem odbioru. Dopiero wówczas można mówić o jego doręczeniu. Jeżeli nie podejmiemy przesyłki po dwukrotnym awizowaniu, należy ją również uznać za podjętą. Każde takie wezwanie, w swoim pouczeniu zawiera informację, że brak odpowiedzi na nie w ciągu siedmiu dni skutkował będzie pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

Oznacza to, że jeżeli nie uzupełnimy braków z wezwanie we wskazanym terminie, organ będzie zmuszony wystawić postanowienie o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia. Może być to dla nas krzywdzące, ponieważ nie nabędziemy już konkretnego prawa. W niektórych sytuacjach istnieje możliwość złożenia kolejnego wniosku lub żądania, jednakże nie zawsze tak jest. Dlatego też koniecznie należy odpowiadać zawsze na wezwania do uzupełnienia braków formalnych.

Wsparcie merytoryczne: easykart.pl

Dodaj komentarz