Najważniejsze informacje o prawach człowieka

Każdy człowiek, od momentu narodzin aż do rozstania się z ziemskim światem, ma swoją niepodważalną i nienaruszalną godność. Z tej godności ludzkiej wynikają prawa, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy, bez względu na społeczną i państwową hierarchię. Prawa człowieka wynikają przede wszystkim z konstytucji, a więc są aktem prawnym, którego w żaden sposób nie można podważyć ani pominąć. Co więcej, każdy człowiek ma prawo do tego, żeby jego prawa były odpowiednio dobrze chronione. Można napisać wiele o ludzkich prawach do poszanowania własnej godności. Niestety, ale przeraża fakt, że na całym świecie prawa te są w sposób bezczelny i beztroski łamane. Nie jest to zjawisko panujące wszędzie oczywiście, ale w większości przypadków można mówić o łamaniu prawa człowieka, nawet jeśli z pozoru i z daleka wszystko wygląda na pięknie i wspaniale funkcjonującą demokrację.
Prawa człowieka i ich charakter można skategoryzować sześcioma różnymi określeniami. Przede wszystkim to prawa te są  powszechne, a więc obowiązują one wszędzie, choć oczywiście w różnych i lekko odmienionych wersjach. Przysługują one każdemu człowiekowi na ziemi, nie mniej jednak w niektórych częściach świata w praktyce nie respektuje się ich w ogóle. Prawa człowieka mają również charakter przyrodzony, co oznacza, że człowiek nabywa je wraz z pierwszym wydanym na świecie oddechem, a więc tuż po swoich narodzinach. Prawa te są oczywiście niezbywalne, czyli nie można się ich zrzec, chociaż trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś z własnej nieprzymuszonej woli pozbywał się przysługujących mu praw. Prawa te są nienaruszalne, a to oznacza, że nikt nie ma prawa ich naruszyć i nikt nie ma prawa ich sztucznie regulować. Zwyczajowo prawa te są naturalne, czyli nabywane właśnie poprzez urodzenie się, nie mniej jednak podkreślmy, że to jest tylko teoria i to w bardzo umownej wersji, ponieważ na niektórych kontynentach obywatele nawet nie wiedzą, że prawa człowieka istnieją i ktoś mógłby ich przestrzegać i je respektować. Prawa człowieka mają też charakter niepodzielny, a to oznacza, że nie da się ich podzielić ani w żaden sposób rozdzielić względem siebie.
Za początki historii prawa człowieka można przyjąć początki trzynastego wieku, a właściwie rok 1215, w którym to napisana została Wielka Karta Swobód. Stworzył ją król Anglii Jan Bez Ziemi. Ale to naprawdę pradawna historia prawa człowieka, potem dopiero w szesnastym wieku zaczęto pracować nad tym, żeby określić i uporządkować prawa, jakie będą posiadali obywatele. W tym okresie odbyła się Konfederacja Warszawska, a więc można powiedzieć, że to naród polski przyczynił się do powstania problemu praw człowieka.
Niestety, jak wspomnieliśmy powyżej, prawa człowieka w dużej części przypadków to jedynie sucha teoria nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością. Co więcej, nie każdy ma możliwość obrony, jeśli to jego prawa są łamane a sam człowiek jest krzywdzony. Co prawda, istnieją międzynarodowe organizacje stojące na straży praw człowieka, ale to wszystko nie przynosi pożądanych rezultatów. Nie przynosi takich rezultatów, jakie te organizacje chciałyby uzyskać. Trzeba jednak przyznać, że nieprawdopodobne jest to, żeby wybawić wszystkich ludzi od swoich prześladowców, którzy nie przestrzegają ludzkich praw. Z prawami człowieka jest trochę tak, że one po prostu są i każdemu przysługują i każdy może myśleć, że te prawa posiada. A jednak różnica jest taka, że w wielu krajach prawa te są przestrzegane i pilnowane a w innych zupełnie nikt się nimi kompletnie nie przejmuje.

Wsparcie merytoryczne: więcej

Dodaj komentarz