Mobbing – coraz częste zjawisko

W dobie dzisiejszego kryzysu, gdy coraz trudniej o pracę możemy spotkać się z zjawiskiem Mobbingu. Nasuwa się zaraz pytanie: A co to jest? Mobbing jest to termin z języka angielskiego oznaczający  natłok, napastowanie czy też obleganie. Jest to zjawisko negatywne coraz częste w dzisiejszej rzeczywistości. Celem mobbingu jest poniżanie, ośmieszanie lub odizolowanie jednego z pracowników od innych, często niszczącym psychikę ofiary. Zjawisko mobbingu możemy podzielić na dwa zasadnicze typy, a mianowicie mobbing ukośny (zachodzi, gdy ofiara i mobbujący są na różnych szczeblach np. pracownik i kierownik działu) oraz mobbing prosty (gdy osoba mobbująca i ofiara są na tym samym szczeblu np. dwoje współpracowników).

Wśród mobbingu możemy wyróżnić wiele taktyk takich jak: taktyka upokarzania (zniesławienie, sarkazm, wyśmiewanie), taktyka zastraszania (groźby ustne, wulgaryzmy, straszenie zwolnieniem z pracy), taktyka poniżania (zmuszanie do czynności uwłaczających), taktyka izolacji (odizolowanie jednej osoby od grupy), taktyka utrudniania wykonywania pracy. Należy pamiętać, że nie zawsze jesteśmy ofiarą bezpośredniego mobbingu, ponieważ dosyć często mamy do czynienia z mobbingiem niebezpośrednim podczas których jesteśmy narażeni na skutki zamierzonych działań. Ważne jest by nie dać się stać ofiarą mobbingu, a wszelkie przejawy zgłaszać w Państwowej inspekcji pracy, gdyż jest to karalne.

Wsparcie merytoryczne: stringi

Dodaj komentarz