Podatek – definicja

Podatek – jest to obowiązkowa płatność pieniężna na rzecz związku publicznoprawnego np. państwa. Zbierane podatki są przeznaczane na cele publiczne i ich realizację. Podatki możemy podzielić na pośrednie (VAT, akcyza) oraz bezpośrednie (nałożone na dochód, od gruntów, spadku).…

Gwałt, czyn nieakceptowalny

Zgwałcenie jest uważane za czyn karygodny zasługujący na najwyższe wyroki kary. Ma znamiona przestępstwa wysokiego szczebla. Podczas gwałtu osoba pokrzywdzona zostaje zmuszona przy pomocy siły fizycznej, czy psychicznej do oddania czynnościom seksualnym lub obcowania płciowego. Zgwałcenie można kwalifikować według różnych …

Mobbing – coraz częste zjawisko

W dobie dzisiejszego kryzysu, gdy coraz trudniej o pracę możemy spotkać się z zjawiskiem Mobbingu. Nasuwa się zaraz pytanie: A co to jest? Mobbing jest to termin z języka angielskiego oznaczający  natłok, napastowanie czy też obleganie. Jest to zjawisko negatywne …

Molestowanie, gdy każde dotknięcie sprawia nam ból

Molestowanie można uznać za każde nieodpowiednie zachowanie względem drugiej osoby mające na celu poniżenie lub naruszenie godności. O molestowaniu możemy mówić wówczas, gdy osoba molestowana zgłasza sprzeciw wobec takiego traktowania, a osoba molestująca nie stosuje się do tego żądania. Często …