To samo pojęcie – jednak inne znaczenia

Osoby, które na co dzień nie mają do czynienia z tematyką prawną, bardzo często w swoich wypowiedziach popełniają istotne błędy jeśli zajdzie potrzeba wypowiedzenia się w fachowym języku. Najbardziej rzucającymi się w oczy pomyłkami są nieodpowiednie kategorie poszczególnych osób biorąc …

Prawna walka z hałasem

Prawo lokatorskie reguluje ogół kwestii, jakie wynikają z racji użytkowania mieszkań lokatorskich. Wśród rozlicznych problemów, jakie mogą się pojawić i wpływać na codzienny komfort korzystania z miejsca zamieszkania, jest także hałas. Ponieważ czynnik ten został sklasyfikowany jako potencjalnie niebezpieczny dla …

Adopcja w świetle polskiego prawa

Adopcja to zabieg prawny, którego celem jest włączenie do danej rodziny osoby, która nie jest z nią powiązana więzami krwi. To autorytet prawa poświadcza, że od danego momentu osoba ta nabywa status pełnoprawnego członka tej rodziny. Adopcję znano już w …

Kim jest opiekun prawny?

Instytucja opiekuna prawnego została powołana, by osoba która z różnych względów nie może odpowiadać prawnie i dbać samodzielnie o własne interesy, nie musiała obawiać się naruszenia własnych dóbr materialnych i miała możliwość prowadzenia godnego życia. Opiekun to ktoś, kto w …