Gdy pracodawca nie wypłaca pensji…

1298899-Uzyskanie-przez-pracownika-dodatkowych-kwalifikacji-czy-tytulu-zawodowego-nie__c_57_61_788_477Pracodawca ma, zgodnie z polskim prawem, obowiązek wypłacania wynagrodzenia. Mimo wszystko zdarza się, że dane przedsiębiorstwo nie przestrzega tych zasad. Przyczyn może być wiele: od nieuczciwości, przez problemy finansowe przedsiębiorstwa, aż po brak płynności spowodowany niemożnością porozumienia się z kontrahentami… …

Formy wypowiedzenia w prawie pracy

banner-949933_1280Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić w wyniku złożenia wypowiedzenia w odpowiedniej formie. Wypowiedzenie jest jednostronną czynnością prawną, której skutkiem jest rozwiązanie stosunku pracy. Wypowiedzenie regulują przepisy Kodeksu pracy.

Wypowiedzenie przede wszystkim musi być złożone w formie pisemnej. Forma ta musi

Mobbing – coraz częste zjawisko

W dobie dzisiejszego kryzysu, gdy coraz trudniej o pracę możemy spotkać się z zjawiskiem Mobbingu. Nasuwa się zaraz pytanie: A co to jest? Mobbing jest to termin z języka angielskiego oznaczający  natłok, napastowanie czy też obleganie. Jest to zjawisko negatywne …