Zasada trójpodziału władzy

Dzisiaj nikt nie wątpi, że tylko i wyłącznie demokratyczne rządy państwa prawa są w stanie całkowicie zabezpieczyć społeczeństwo przed powrotem do dawnych czasów totalitarnej władzy i propagandy. Demokracja liberalna charakteryzuje się wieloma rozwiązaniami, które chociaż nie są pozbawione wad, to …

Hierarchiczność aktów prawnych

Jedną z absolutnych podstaw prawa jest zasada hierarchiczność aktów prawnych, które publikowane są w państwowych monitorach. W praktycznie każdej liberalnej demokracji jest ona absolutnie najważniejsza, gdyż bez tego założenia możliwe byłoby uchylanie najważniejszych reguł poprzez organy niższej instancji. Ważne jest …

Dokonywanie zmian w prawie

Przy zmianie reżimu lub bardzo dużym poparciu społecznym dla rządu – praktycznie wszystkie zmiany, zarówno w zakresie kodeksów prawniczych jak i aktów normatywnych, są możliwe. W ten sposób władza jest w stanie bardzo ostro kreować rzeczywistość prawną i zmieniać sposób, …

Podstawy teorii państwa

W świecie teoretyków i filozofów prawa bardzo ważne są zagadnienia państwowości. Wspólne podstawy leżące u głównych zagadnień państwowości i prawa sprawiają, że często zupełnie intuicyjnie odróżniamy to, co należy do przymiotów danego państwa, a co jest wyłącznie emanacją prawa. Właściwe …