Kto udziela porad prawnych?

Doradcą prawnym może zostać osoba, która ukończyła studia prawnicza bez względu na to czy należy do korporacji i posiada uprawnienia radcy prawnego czy adwokata. doradca prawny także może udzielić porady prawnej. Jest to możliwe, gdyż doradca prawny działalność swoją opiera …

Czym są porady prawne?

Porada prawna polega na pisemnym sporządzeniu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego w postaci opinii, która później jest ustnie wyjaśniana, aby rozwiać wszelkie możliwe wątpliwości. Porady prawnej udziela się po uprzednim zebraniu informacji, zapoznaniu się z dokumentacją i rozmowie z klientem. Porady prawne …

Wybór i zmiana nazwiska

Jakie nazwisko można wybrać po zawarciu związku małżeńskiego?

Zdarza się, że osoby planujące wejść w związek małżeński zastanawiają się nad wyborem nazwiska. Generalnie przyjęło się, że to żona przyjmuje nazwisko męża, jednak w ostatnich czasach często odchodzi się od tej …

Gwałt, czyn nieakceptowalny

Zgwałcenie jest uważane za czyn karygodny zasługujący na najwyższe wyroki kary. Ma znamiona przestępstwa wysokiego szczebla. Podczas gwałtu osoba pokrzywdzona zostaje zmuszona przy pomocy siły fizycznej, czy psychicznej do oddania czynnościom seksualnym lub obcowania płciowego. Zgwałcenie można kwalifikować według różnych …

Molestowanie, gdy każde dotknięcie sprawia nam ból

Molestowanie można uznać za każde nieodpowiednie zachowanie względem drugiej osoby mające na celu poniżenie lub naruszenie godności. O molestowaniu możemy mówić wówczas, gdy osoba molestowana zgłasza sprzeciw wobec takiego traktowania, a osoba molestująca nie stosuje się do tego żądania. Często …